Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Forhandlingsdatoer for NJ-oppgjøret

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Pernille Børset er MBLs forhandlingsleder

Det er satt av to dager til vårens forhandlinger mellom Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag som blir onsdag 28. og torsdag 29. april. I år gjennomføres et mellomoppgjør.

I mellomoppgjør forhandles kun om lønn, og ikke om andre endringer i tariffavtalene. Forhandlingene i mellomoppgjøret føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

Her er MBLs forhandlingsutvalg