Innovasjons- og utviklingsdag

Nyhet, Journalistikk

Publisert

NRKs utviklingssjef Ivar Ragne Jenssen.

NRK inviterer redaktørstyrte medier og produksjonsselskaper til en digital utviklings- og innovasjonsdag, fredag 26. mars. Temaet er  «Hvordan skal innholdet vårt bli funnet, valgt og elsket ?»

-I en tid med hurtige endringer i publikums vaner, er det helt avgjørende at vi er i konstant innovasjonsmodus, sier NRKs utviklingssjef Ivar Ragne Jenssen. -Norske medier er i en global konkurranse og konkurrerer om publikums tid. Da må vi også vite mest mulig om brukerens behov. Og vi må svare på behovet, sier han og ønsker flest mulig av redaktørstyrte medier og produksjonsselskaper velkommen til innovasjons og utviklingsdag.

Publikum i Norge bruker i underkant av åtte timer hver dag på medier og sosiale plattformer. Blant tenåringene, er det ingen redaktørstyrte norske medier på topp fem-lista, viser undersøkelser fra Kantar. -Vår felles utfordring er å lage godt norsk innhold som står fram i det fantastiske globale tilbudet som publikum kan velge i og NRKs utviklingsavdeling ønsker å dele hvordan vi arbeider for å ha en plass i publikums mediedøgn med vårt innhold, sier Jenssen.

 Seminartema: «Hvordan skal innholdet vårt bli funnet, valgt og elsket ?»

  • hvordan svarer vi på publikums behov  
  • publikums medievaner og mediebruk i endring
  • hva er konkurransebildet
  • hva er fordelene våre og hvordan tar vi dem i bruk 

Deltakerne må melde seg på via vedlagte lenke. Deretter vil du få tilsendt deltakerlenke og etter hvert endelig agenda.