Kurssted: Oslo, New York og Atlanta

Foto: V. Rysstad.

Når Stup sammen med John Bones inviterer til verdens største konferanse i datagraving – NICAR 2022 innebærer det kursing i både Oslo, New York og Atlanta. Du må være omfattet av Stup-ordningen for å kunne delta på studieturen (MBL-Stup eller Fri-Stup), men da er opplegget også gratis.

Det starter med solid oppvarming og første samling på Data-SKUP 16. oktober 2021. Deretter går turen til NICAR-konferansen i USA fra 26. februar-7. mars. Søknadsfristen til ti tilgjengelige plasse er  1. september. Les mer og søk HER