Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Lønnsoppgjøret: Liste over streikeuttak

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Foreløpig er ingen av MBLs medlemsbedrifter på listen i streikeuttaket

LO og YS har i dag varslet hvilke bedrifter som vil bli berørt av streik dersom meklingen ikke fører frem. Foreløpig er ingen av MBLs medlemsbedrifter tatt ut. Det er mekling i årets lønnsoppgjør 9. og 10.april.

Helgen 9. og 10.april skal LO, YS og NHO mekle i lønnsoppgjøret for 2021. Fristen er satt til midnatt, natt til søndag 11.april. MBLs forhandlingsleder Pernille Børset deltar på vegne av MBL.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. I mellomoppgjøret forhandles det i hovedsak kun om lønn, i motsetning til i hovedoppgjør hvor man forhandler om både lønn og om regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene.

LO og YS har varslet at 23 000 arbeidstakere vil bli tatt ut i streik hvis partene ikke blir enige i helgens mekling.

De bedriftene som er omfattet av første streikeuttak vil få informasjon i epost fra NHO. Oversikten over bedriftene er laget etter hvilket LO- eller YS-forbund som organiserer de ansatte, se listene her