Lønnsstatistikken for 2020

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

MBLs fagsjef for analyse og statistikk Geir E. Engen.

MBL er klar med lønnsstatistikken for redaksjonelle medarbeidere, funksjonærer og ansatte innenfor grafisk og pakkeri. - Tallene viser at vi hadde et lønnsoppgjør på linje med resten av samfunnet i fjor. Det er et relativt likt bilde for de ulike gruppene, sier MBL fagsjef for analyse og statistikk Geir E. Engen.

Under fjorårets forhandlinger la vi til grunn en forventet årslønnsvekst på 1,7%. Dette var det samme som ble lagt til grunn i forhandlingene mellom LO og NHO også. -Tallene viser en noe høyere lønnsvekst enn det vi la til grunn i fjor høst, både for MBLs medlemmer og for resten av forhandlingsområdene i NHO. Det har nok sammenheng med at det var stor usikkerhet på forhandlingstidspunktet, fortsetter Engen.

-Tallene viser også at det er variasjon mellom de ulike medlemsbedriftene i MBL, sier Engen. Systemet består både av sentrale og lokale forhandlinger, og situasjonen i den enkelte bedrift er avgjørende for det samlede resultatet. Når vi i fjor la til grunn en forventet årslønnsvekst på 1,7%, så er det et uttrykk for en samlet vurdering for bransjen som helhet. Et gjennomsnitt på 1,7% innebærer at noen ligger over og noen under, sier han.

-De tallene vi publiserer er gjennomsnittstall for de ulike arbeidstagergruppene på overenskomstnivå, og er ikke egnet til å si noe om medarbeidernes lønnsvekst i enkeltbedrifter. For å kunne uttale seg om lønnsveksten i enkeltbedrifter må man se på de personene som er ansatt i samme begge årene, sier Engen.

Lønnsstatistikken for redaksjonelle medarbeidere, funksjonærer og ansatte innenfor grafisk og pakkeri