Lønnsveksten for redaksjonelle medarbeidere på linje med samfunnet for øvrig

Publisert

MBLs forhandlingsleder Pernille Børset.

-Lønnsstatistikken viser en årslønnsvekst på 2.3% for redaksjonelle medarbeidere. Det betyr at vi hadde et lønnsoppgjør på linje med resten av samfunnet i et år med stor usikkerhet og som var tøft i annonsemarkedet, sier MBLs forhandlingsleder Pernille Børset.

Fjorårets oppgjør var basert på forventninger, til 1,7% for bransjen samlet. Vi avtalte ikke et oppgjør på 1,7% i fjor slik NJ hevder – det er ikke slik det foregår.  Innenfor et samlet resultat for bransjen på 1,7% vil det være variasjoner mellom bedrifter. Et snitt på 1,7% innebærer at noen ligger over og noen under. Etter vår vurdering er det vanskelig å uttale seg om  lønnsvekst i enkeltbedrifter dersom man ikke rent faktsik ser på utviklingen til de samme medarbeiderne.

Lønnstatistikk redaksjonelle medarbeidere