Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

MBL med fersk mangfoldsundersøkelse

Nyhet, Arrangementer, Statistikk og analyse

Publisert

22. juni legger MBL frem mangfoldsundersøkelsen for 2021. Undersøkelsen legges frem på Pressens hus og er delrapport 1 av undersøkelsen. Den omfatter kjønnsbalanse, alder og flerkulturell bakgrunn og flerkulturell kompetanse.

Undersøkelsen omfatter om lag 10.000 ansatte i norsk mediebransje, og er foretatt blant MBLs medlemsbedrifter og NRK. . Mangfoldsundersøkelsen er en utvidelse av kjønnsbalanseundersøkelsen som ble gjort i 2019 og i 2020. Fremleggingen av undersøkelsen vil sendes direkte fra Pressens hus 22. juni kl 10.00.

Se også