MBL-støtte til afghanske journalister

Nyhet

Publisert

-Vår internasjonale organisasjon WAN-IFRA jobber aktivt for å støtte og beskytte afghanske journalister og har opprettet et eget fond for dette viktige arbeidet, sier MBLs adm. dir Randi S Øgrey. MBL bidrar med kr 100 000 til fondet.

WAN-IFRAs kooridinator Andrew Heslop forteller at de har oppfordret sine medlemsorganisasjoner til å bidra med økonomisk støtte til innsatsen for å hjelpe kolleger som fortsatt er i Afghanistan.

-Relativt få journalister ble evakuert før Taliban stengte flyplassen i Kabul i august og svært få har klart å evakuere senere. De aller fleste av Afghanistans mediefolk forblir i landet og det er behov for støtte på mange områder de neste månedene og årene; Å sikre at uavhengige medier fortsetter å operere i landet vil være en stor, men svært viktig utfordring. Umiddelbart vil vårt appellfond - takket være donasjoner fra MBL, andre WAN -IFRA medlemsforeninger og individuelle medieselskaper - støtte partnerorganisasjoner som jobber inne i Afghanistan for å levere humanitær hjelp til journalister og deres familier. De lever ofte er i skjul og har fått livene snudd opp ned - enten på grunn av forbindelser til vestlige medier, eller som gjengjeldelse for kritisk omtale.  De befinner seg i enorm fare bare ved å gjøre jobben sin, sier Heslop.

Heslop forteller at WAN-IFRA også jobber på to andre nivåer:

-Vi arbeider med partnere som er i frontlinjen når det gjelder evakuerte journalister og deres familier, og WAN-IFRAs målsetting er å åpne muligheter for dem til å fortsette å jobbe i redaksjoner rundt om i verden. Vi har allerede mottatt tilbud om stillinger i Canada, USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Portugal og Irland.

-Å etterlate landet sitt i slike presserende og fryktelige omstendigheter gir enorme utfordringer for familier og enkeltpersoner. Å gå inn i asylprosessen, komme inn i flyktningesystemet eller bare prøve å gjenoppbygge livet på et nytt sted kan være en skremmende, langvarig prosess. Å ha et løfte om meningsfylt arbeid kan være en måte å bidra til å fokusere på det positive i denne overgangstiden og omveltningen, sier han.

Særskilt støtte til kvinnelige journalister

WAN-IFRAs tredje støttetiltak er at det kjente Women in News -programmet utlyste en rekke små stipendtilskudd som kvinnelige journalister kan søke på for å fortsette å rapportere om Afghanistan. --Vi mottok mange søknader og vil fremheve arbeidet som er levert som en del av det pågående arbeidet med å holde oppmerksomheten fokusert på situasjonen og utfordringene som gjenstår.

Hold historien om Afghanistan levende!

Det er Heslops oppfordring også til alle norske medier.

-Vi har tett dialog med WAN-IFRA og våre nordiske samarbeidspartnere, sier Øgrey og legger til at det så langt ser ut til å være god fremdrift i WAN-IFRAs innsats.

Les mer om WAN-IFRAs appell