Mediehistorisk Tidsskrift: "Desken var avisens hjerte"

Publisert

Endre Barstad har illustrert forsiden til Mediehistorisk Tidsskrift nr 1 2021.

I takt med journalistenes profesjonalisering ble også deskerne stadig viktigere brikker i avisarbeidet. Men deskens rolle og posisjon har også endret seg betydelig. Dette fremgår av artikkelen om deskens rolle i avisproduksjonen av seniorforskerne Per Bonde Hansen og Gudrun Rudningen i den ferske utgaven av Mediehistorisk Tidsskrift.

Tidsskriftet tar også for seg debatt om norske forskeres klimavarsling, "På nett med historien" ved  Veronica Ljosheim , "En ny filologi" ved Henrik G. Bastiansen og Håkon Benjaminsen skriver om Karina Jensen og norsk fotojournalistikk.

Heftet Mediehistorisk Tidsskrift nr 1 2021 er gratis tilgjengelig HER