Medietilsynet: mediestøtten styrker demokratiet

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey

Medietilsynets rapport, som både er en evaluering og inneholder forslag til endringer, slår fast at mediestøtten er en treffsikker ordning som styrker demokratiet og den offentlige samtalen. -Medietilsynets evaluering av mediestøtten underbygger vår vurdering, som er at ordningen er en 'billig' forsikring for å sikre mediemangfold, god nyhetsformidling og samfunnsdebatt over hele landet, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

Medietilsynet foreslår endringer i flere av ordningene, som vil gjøre dem mer generelle og åpner for at flere medier kan omfattes. Tilsynet foreslår også å styrke flere av ordningene økonomisk, i stor grad for å kompensere for at flere medier kan bli omfattet.

-Det er positivt og etter vårt syn nødvendig at tilsynet foreslår å styrke ordningene for at flere kan komme inn. Vi er også glad for at innovasjonsordningen blir lettere tilgjengelig for små, lokale mediehus gjennom at krav til egenandel reduseres, slik vi har foreslått, sier Øgrey.

MBL har tatt til orde for at det bør vurderes om opplagsgrensen for støtte til små lokalaviser skal heves fra 6.000. Tilsynet har vurdert det slik at denne gruppen aviser i dag ikke har behov for støtte.

-Vi legger til grunn en føre var holdning, fordi vi ser at konkurransen med tech-gigantene om annonseinntekter blir tøff fremover. Da mener vi det er fornuftig å åpne for at lokalaviser som trenger det kan få støtte også om opplaget er høyere enn 6.000, sier Øgrey.

Rapporten ble overlevert til Kulturdepartementet i dag, og inngår i departementets arbeid med fireårige mediepolitiske styringssignaler. Disse skal behandles i Stortinget neste år, og gjelde fra 2023 - 2026.

-Regjeringen slår fast i Hurdalsplattformen at innovasjons- og pressestøtten skal økes på en måte som sikrer god utvikling i lokalmedier, uten at det går ut over de større riks- og regionmediene. Dette er viktig, slik at vi unngår at disse mediehusene svekkes. Det er ikke løftet frem i rapporten, så dette håper vi kulturministeren følger opp, sier Øgrey.

Medietilsynets rapport