Meklingen i lønnsoppgjøret er i gang

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland startet fredag 9. april meklingen mellom NHO og LO og YS, etter at det ble brudd i forhandlingene før påske.

– Dessverre står vi veldig langt fra hverandre nå. Vi er avhengig av å få Riksmeklers hjelp og har tillit til at han vil bidra til at vi finner en fornuftig løsning som sikrer bedrifter og arbeidsplasser i den krisen vi nå står i, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid da partene brøt forhandlingene 25. mars. 

9. april klokken 10 startet Ruland den frivillige meklingen på Hotell Opera i Oslo sentrum. Meklingesfristen går ut ved midnatt natt til søndag.

MBLs forhandlingsleder Pernille Børset deltar på vegne av MBL.

Her er listen over de som kan bli rammet dersom meklingen ikke fører frem. Foreløpig er ingen av MBLs medlemsbedrifter på listen i streikeuttaket. 

NHOs representantskap vedtok 11. mars følgende posisjon foran årets lønnsoppgjør:
  • Frontfagsmodellen skal ligge til grunn for lønnsdannelsen i Norge.
  • For å sikre bedrifter og arbeidsplasser må lønnsutviklingen ivareta industriens konkurranseevne.
  • Forskjellene mellom ulike næringers inntjening og lønnsevne er større enn noen gang i nyere tid som følge av koronapandemien. Eventuelle sentrale tillegg (generelt tillegg og tillegg til overenskomster som ligger lavt), må ta hensyn til dette.
  • Et høyt innslagspunkt for eventuelle "lavlønnstillegg" knytter lønnstakere i andre tariffområder for nært industriens lønnsnivå. Derfor bør innslagspunktet settes lavere enn det som har vært vanlig de siste årene.
  • Den økonomiske realitet som er lagt til grunn for resultatet i de sentrale forhandlingene skal også gjelde for de forhandlinger som i etterkant skal føres om eventuelle justeringer av minstelønnssatser.

Se også NHOs samlesider om årets lønnsoppgjør