Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

NHOs posisjon i lønnsoppgjøret 2021: Må bidra til å sikre arbeidsplasser og bedrifter

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

NHO sjef Ole Erik Almlid kommenterer NHOs forhandlingsmandat

- Dette er ikke et vanlig lønnsoppgjør. Det er et lønnsoppgjør som kommer mens vi står i en krise . Oppgjøret må ikke bidra til å sette flere jobber i fare. Tvert imot, det må gjøre oss i stand til å komme gjennom denne krisen og til å fortsette en bærekraftig omstilling og skape nye jobber, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. Det forhandles kun om lønn, og ikke om andre endringer i tariffavtalene.

Kravoverlevering skjer mandag 15. mars. Forhandlinger foregår onsdag og torsdag 24. og 25. mars. Eventuell mekling vil foregå fredag og lørdag 9. og 10. april.

MBL og Norsk Journalistlag forhandler senere i vår ettersom NJ har egen forhandlingsrett.

NHOs representantskap vedtok 11. mars følgende posisjon foran årets lønnsoppgjør