Nødvendig med mer datafag i journalistutdanningen

Publisert

Noen av deltakerne fra sesjonen "Det stor nettverksmøtet" under helgens Data-SKUP.

På nettverksmøtet mellom medieledere og akademia under Data-SKUP var tema behovet for mer datajournalistikk i undervisningen. MBL hadde bestilt en kartlegging som IJ råd presenterte.

Kartleggingen viser at det på tvers av alle lærestedene kun er 15 av over 150 emner som omhandler datajournalistikk, Kun ett av dem heter datajournalistikk.

-Det var solid fremmøte, gode diskusjoner og enighet om å se på muligheter for et samarbeid for å styrke datafagene i journalistutdanningen, sier MBLs Randi S. Øgrey.

Medielederne påpekte i sine innledninger hvor sentralt kunnskap og innsikt om data er blitt, jfr omtalen i Medier24

Det er tredje året MBL samarbeider med Data-SKUP og Oslo Met om sesjoner til akademiske sporet.

Her et kartleggingen