NRK-plakaten ut på høring

Nyhet

Publisert

Medietilsynets Mari Velsand i samtale med MBLs Randi S. Øgrey på dagens pressekonferanse.

Medietilsynets rapport om statskanalens bidrag til mediemangfoldet i Norge viser at NRK har styrket sin posisjon i det nasjonale markedet, og nå skal NRK-plakaten ut på høring. -NRKs betydning for mediemangfoldet er en viktig debatt som vi ønsker velkommen. Rapporten viser hvilken viktig rolle alle norske medier har spilt de siste årene, men viser også hvor stor og definerende NRK er. Det er en viktig demokratisk diskusjon hvor stor NRK skal være i det norske mediemarkedet, og den diskusjonen må vi ta, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Medietilsynet overleverte i dag sin nye NRK-rapport til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Rapporten er laget på oppdrag fra Kulturdepartementet med formål å se på hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Trettebergstuen takket for rapporten, og kvitterte med å sende NRK-plakaten ut på åpen høring.

-Det er viktig at vi sikrer en god balanse i det norske mediemarkedet. NRK lager innhold av høy kvalitet som de fleste i landet har et forhold til. Som en dominerende medieaktør er det nødvendig å ha en løpende debatt om NRKs oppdrag og hvordan det løses, sier Øgrey. 

Medietilsynet konkluderer i rapporten at det ikke er noen grunn til å innskrenke NRKs digitale handlingsrom i nyhets- og aktualitetsmarkedet. Tilsynet mener at konkurransepresset har økt noe i det nasjonale markedet, men vurderer det slik at dette kommer publikum og mediemangfoldet til gode.

Medietilsynet foreslår i rapporten noen endringer i NRKs oppdrag: At NRK bør få et særskilt ansvar for å dekke det regionale forvaltningsnivået, at kravet om 40 prosent norsk musikk bør utvides til å gjelde flere av NRKs radiokanaler, at NRK Sápmi bør ta et særlig ansvar for å fremme samisk musikk, samiske musikere, artister, komponister og tekstforfattere og å formalisere at NRK skal arbeide for å fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon i egen organisasjon, særlig redaksjonelt.

 

LES RAPPORTEN HER