Nytt nasjonalt logistikksenter for Helthjem-nettverket i Vestby

Nyhet

Publisert

Panoramabildet viser den nye terminalen til Helt Hjem-nettverket, adm. dir. i Amedia Distribusjon, Ingar Merli til høyre.

- Med dette anlegget har vi lagt fundamentet for å møte fremtidige behov. Det vil i stor grad bidra til å forsterke Helthjem-nettverket og ytterligere befeste vår posisjon som ledende distributører i Norge. Det er adm. dir. i Amedia Distribusjon, Ingar Merli, som sier dette om det nye nasjonale logistikksenteret for Helthjem-nettverket som ble tatt i bruk i Vestby i begynnelsen av juni.

Helthjem-nettverket består av selskapene Polaris distribusjon, Schibsted distribusjon, Amedia distribusjon, Helthjem Netthandel, Helthjem Mediapost og Morgenlevering.

Anlegget består av en produksjonshall på ca 12 000 kvadratmeter og skal sørge for en god og effektiv produksjonsflyt, samt en ny kontoravdeling med støtte og administrasjonsfunksjoner.

Terminalen i Vestby skal være hovedanlegget i Norge for pakking, pakkesortering, transport og ruteklargjøring for ca 1 900 ruter. 

- Netthandelen øker kraftig. Også når vi ser bort fra covid-19-epidemien forventer vi en jevn vekst i tiden som kommer. Nettverket blir tilført nye produkter og spesielt viser veksten i pakker en veldig positiv trend som gir oss nye muligheter. Bransjens distribusjonsnett var opprinnelig rigget for å distribuere aviser og vi er nå godt rustet for å møte denne veksten, sier Merli.

I første omgang huser terminalen følgende selskaper og avdelinger, Amedia Pakke og Logistikktjenester, Helthjem Netthandel, Amedia logistikk og produksjonsavdeling samt Amedia distribusjon sin region Øst Viken.

- Vi er i ferd med å bygge opp et driftssenter for Amedia Distribusjon som skal være bemannet 24 timer i døgnet. Funksjonene i senteret vil bestå av overvåking, analyse og kvalitet samt strategisk produksjonsplanlegging, sier leder for produksjon og logistikk i Amedia Distribusjon, Thomas Fjeld.

I terminalen på Vestby er det også et produksjonsanlegg for DM-produkter som distribueres i nettverket.

Helt Hjem-terminalen på Vestby er allerede i full drift. Den offisielle åpningen skjer torsdag 26. august.