Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

RB i spissen for storstilt innsamlingsaksjon

Nyhet

Publisert

-Vi tror at denne innsamlingsaksjonen kan supplere det flotte, umiddelbare engasjementet vi allerede har sett, sier regiondirektør i Amedia og administrerende direktør i Romerikes Blad Kristina Fritsvold Nilsen.

Romerikes Blad har gått sammen med LillestrømBanken og Kunnskapsbyen Lillestrøm om en innsamlingsaksjon etter tragedien i Gjerdrum. Aksjonen har på kort tid samlet inn over 2,7 millioner kroner.

Romerikes Blad har stått bak en omfattende dekning av tragedien, noe som allerede er omtalt i flere bransjemedier. Mediehusets engasjement strekker seg også langt videre for å støtte opp om lokalmiljøet.

- Allerede dagen etter skredet begynte folk å samle inn klær, leker og penger for å hjelpe innbyggerne i Gjerdrum. I vårt prosjekt har vi et langsiktig perspektiv, og vi har valgt å henvende oss til bedrifter. Derfor tror vi at denne innsamlingsaksjonen kan supplere det flotte, umiddelbare engasjementet vi allerede har sett, sier regiondirektør i Amedia og administrerende direktør i Romerikes Blad, Kristina Fritsvold Nilsen.

Pengene skal gå til formål innenfor rammen av kultur, fritid, barn og unge samt næringsaktivitet i kommunen. Formålet skal være aktivitet som bidrar til å styrke felleskapet, og pengene vil bli forvaltet på en seriøs og transparent måte, forklarer Fritsvold Nilsen som er særdeles fornøyd over at både næringslivet på Romerike og flere nasjonale mediebedrifter allerede har bidratt. Les mer og vær med å bidra her