Tre utfordringer til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Fra tirsdagens høringsrunde i Transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet for 2022. Foto: Geir K Hus

-Selv om mediehusene er blant de fremste i verden på digitalisering er tradisjonell avisdistribusjon fremdeles viktig og gir store inntekter. Vi trenger både fysisk og digital distribusjon, sa MBLs adm.dir. Randi S. Øgrey under høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen tirsdag.

-Anbudene for avisdistribusjon der det ikke finnes noe annet distribusjonsalternativ er svært viktige, og gir et likeverdig distribusjonstilbud over hele landet. Vi ber om at de opprettholdes når dagens avtaler utløper sommeren 2022, og at de fanger opp aviser som mister tradisjonell distribusjon, sa Øgrey.

Hun ba videre om at det satses på utbygging av høyhastighetsbredbånd over hele landet. -Dette er blitt nødvendig infrastruktur og må være tilgjengelig for alle.

MBLs tredje, og ikke minst viktige poeng: Det må utredes hvordan man skal sikre at bredbåndsaktører ikke blir portvoktere. -Vi er bekymret for at et stort antall forbrukere, spesielt i distriktene, ikke vil kunne velge mellom bredbåndsleverandører.

Det må sikres effektiv konkurranse for å hindre innlåsing av forbrukerne og sikre nøytralitet, mediemangfold og innovasjon i bredbåndsnettene, sa hun..

Komiteen var enig i dette da meldingen Vår felles digitale grunnmur ble behandlet minnet Øgrey dem om. -Nå er det nødvendig med en utredning av konsekvensene av manglende konkurranse og konsekvenser for tilgang til norsk innhold og mediemangfold. Diskusjonen om regulering må inkludere innovasjonsutfordringene. Vurdering av reguleringsmåter bør trekke på innsikt fra andre, lignende sektorer, sa hun.

Se også skriftlig innspill fra MBL