Foto:

Vi søker samfunns- og myndighetskontakt

Vil du bli vår nye kollega?. Foto:

Hos oss vil du bidra til å styrke medienes rolle som fundament for et demokratisk og åpent samfunn. Vår nye samfunns- og myndighetskontakt skal jobbe med samfunnspåvirkning, i Norge og overfor EU, og synliggjøre redaktørstyrte mediers rolle i demokratiet. Samfunns- og myndighetskontakt er en stabsfunksjon under administrerende direktør.

Noen viktige oppgaver:

 • samarbeid med adm. dir. og fagsjefer om å håndtere komplekse interessepolitiske felt i skjæringspunktet medie- og demokratistøtte, digitalisering og personvern, distribusjon og kommunikasjon
 • konsistent og strategisk kommunikasjon mot relevante beslutningstakere
 • møter med beslutningstakere, bransjen og andre relevante samarbeidsaktører

Kvalifikasjoner:

 • god skriftlig om muntlig fremstillingsevne
 • erfaring og resultater fra kommunikasjon og operativt arbeid
 • forståelse for MBLs samfunnsoppdrag og engasjement for medienes rolle i samfunnet
 • erfaring fra arbeid med strategisk og operativ politisk påvirkning opp mot norske myndigheter og kjennskap til politiske prosesser i EU.
 • kjennskap til mediepolitikk og digital utvikling i bransjen

Vi ser etter deg som jobber selvstendig og har solid samfunns- og rolleforståelse, og kan bruke langsiktig kommunikasjonsfaglig arbeid for å oppnå konkrete mål. Du har gjerne et nettverk innen norsk politikk og forvaltning.

Vi tilbyr:

 • en givende og utviklende stilling, både for deg og for medienes posisjon i demokratiet
 • arbeidssted i nye lokaler i Pressens hus i Oslo sentrum. Her er vi samlokalisert med de andre presseorganisasjonene og NTB, noe som åpner for mange samarbeidsmuligheter
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • en fleksibel, lærerik og givende arbeidshverdag
 • konkurransedyktige betingelser

MBL er en landsforening i NHO, og deltar i ulike fora i fellesskapet innenfor politikk og kommunikasjon.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Jette Christensen tlf. 958 52 870, Heidi Wiggen tlf. 916 56 103 eller Marius Malmer tlf. 900 96 824.

Send søknad og CV snarest og senest innen 31.01.2022. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Søk stillingen