Ber om data til lønnsstatistikken foran mellomoppgjøret

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

MBLs Britt Øien og Ger S. Engen står for innsamling av lønnsstatistikkdata.

MBL går nå i gang med innsamling av data til lønnsstatistikken som ledd i forberedelsene til årets mellomoppgjør.

-Vi er klar over at dette er en stor og omfattende oppgave for medlemmene våre, men vi er avhengig av å få inn tallene for å kunne gjennomføre lønnsforhandlingene, sier fagsjef Geir E Engen, som er ansvarlig for lønnsstatistikken i MBL.

-Vi bruker tallene aktivt i forhandlingene for å finne ut hvordan ulike lønnskrav påvirker rammen. I tillegg gjør vår detaljerte statistikk det mulig for oss å kunne se hvordan krav slår ut i ulike deler av MBLs medlemsmasse. Økonomiske krav som har virkning på rammen kan slå svært ulikt ut i ulike bedrifter. Derfor er vi avhengig av å ha et godt faktagrunnlag både i forkant av forhandlingene, slik at vi vet hvordan lønnsutviklingen har vært foregående år, og underveis i forhandlingene, sier Engen.

Tallene MBL samler inn deles med de ulike arbeidstagerorganisasjonene, slik at partene har omforent syn på tallene.

Fristen for innsending er torsdag 23. februar. Tidsplanen er lagt opp slik at statistikken er klar i midten av april.