Betaling for nyheter 2022 -se opptak her

Publisert

Tirsdag 30. november offentliggjør MBL rapporten "Betaling for nyheter 2022" på et frokostmøte i Pressens hus kl. 08:30. Etter fremleggelsen av rapporten vil et panel bestående av Tor Jacobsen (Schibsted), Katrine Strøm (Hamar Arbeiderblad) og Bjørn Kristoffer Bore (Vårt Land) diskutere rapporten og funnene. Til slutt vil Kantar gjennomføre en live fokusgruppe på scenen der vi møter seks unge mediebrukere i 20-åra. Fokusgruppen skal gi innsikt om hvordan og hvorfor publikum tar de valgene de gjør i sin mediehverdag, og spesielt når det det kommer til å oppdatere seg på nyheter og samfunnet.

Temaer i rapporten er:

  • Tilgang til abonnement og betalingsvilje
  • Prioriteringer med en strammere økonomi
  • Deling av personopplysninger og tillit
  • Holdninger til nyheter og tjenester/ Hvorfor abonnere og hvorfor ikke
  • Gratis nyhetskilder og sosiale medier

Arrangementet strømmes.

Velkommen til Pressens hus!

Se arrangementet live her