Brudd i frontfagsforhandlingene

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Jørn Eggum i Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri.

Det er brudd i forhandlingene for frontfagsoppgjøret. Det var Fellesforbundet som begjærte forhandlingene mellom partene for avsluttet tirsdag 15. mars. Dermed er det klart at Fellesforbundet og Norsk Industri må ha hjelp fra Riksmekleren for å komme videre.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri møtte Riksmekleren 15. mars kl. 15.00.

– Vi skal nå sette oss ned og jobbe oss systematisk gjennom de ulike problemstillingene, og lete etter handlingsrom som partene kanskje ikke ser selv. Der kan vi hjelpe partene og bidra til å finne en løsning, sier riksmekleren.

– Vi går inn i meklingen med godt mot og vi starter ikke på bar bakke. Begge parter skal selvfølgelig anstrenge seg for å unngå konflikt i den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Meglingsfristen er 31. mars.

Les også:

TBU anslår 3,3 prosent prisvekst