Budsjettforliket: Avvikler fritaket for elektroniske nyhetstjenester - ber regjeringen vurdere tiltak

Publisert

- Avviklingen av momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester som ikke anses som aviser vil få store konsekvenser for flere mediehus og for medienes samfunnsrolle fremover. Det undergraver regjeringens mål i Hurdalsplattformen og vil styrke de globale tek-gigantene på bekostning av de redaktørstyrte norske mediene, nettopp fordi lyd og levende bilder foretrekkes og benyttes av stadig flere og særlig de yngre. Det er derfor skuffende og alvorlig at dette ikke omgjøres i budsjettforliket, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.

I budsjettforliket er AP, SP og SV enige om følgende: 

“Stortinget ber regjeringen frem mot RNB 2023 vurdere tiltak for å sikre at lokal- og regionalaviser ikke får begrensninger i muligheten til produksjon av video og lyd gjennom mva-endringer”

Dermed blir fritaket for elektroniske nyhetstjenester avviklet fra 1. januar.

- Forliket anerkjenner heldigvis at dette er problematisk og at fremtiden for mediene betyr mer lyd og levende bilder. Men vi er overrasket over innretningen, og det er avgjørende at regjeringen følger opp på en åpen måte: Momsfritaket må være teknologi- og plattformnøytralt og heller ikke skille på medienes nedslagsfelt. Måten å gjøre dette på er å gjeninnføre et justert momsfritak for elektroniske nyhetstjenester, slik MBL har foreslått. Vårt forslag vil også løse de utilsiktede konsekvensene regjeringen har vist til, med en langt lavere budsjettvirkning, avslutter Øgrey. 

Det kom ingen andre endringer i mediebudsjettet gjennom forliket, men partiene er enige om å øke bevilgningen til drift og videreutvikling av eierskapsregisteret. Dette har presseorganisasjonene etterlyst over tid.

De fireårige styringssignalene ligger fortsatt til behandling i kulturkomiteen, som etter planen skal avgi sin innstilling 9. desember. 

Les hele forliket her.