Dypdykk i utenriksjournalistikken i fersk utgave av Mediehistorisk tidsskrift

Publisert

-En lang rekke forskere kaster nå nytt lys over forholdet mellom mediene, journalistikken og den store verden, i Norge og Norden, sier lederen av Mediehistorisk forening Henrik Grue Bastiansen.

-Med dette nummeret har vi fått et viktig bidrag til forståelsen av denne spesielle og viktige delen av journalistikken. Og alle som er interessert i utenriks, har her fått mye å lese - og glede seg over, sier leder av Mediehistorisk forening Henrik Grue Bastiansen.

-Med sine 289 sider er dette nummeret den største artikkelbaserte utgivelsen av Mediehistorisk tidsskrift. En lang rekke forskere kaster nå nytt lys over forholdet mellom mediene, journalistikken og den store verden, i Norge og Norden. Dessuten skriver Hans-Wilhelm Steinfelt og Eva Bratholm om sin dramatiske tid som utenrikskorrespondenter, sier han.

Du kan lese det de skriver samt de øvrige 18 artiklene i det nye tidskriftet her: Nordisk utenriksjournalistikk i det «lange» 20. århundret.

-Jeg er imponert over alt det som redaktørene Birgitte Kjos Fonn og Rolf Werenskjold har fått til her. Dette er bunnsolid, sier Bastiansen som også er medieprofessor i Volda. Mediehistorisk forening står bak det fagfellevurderte Mediehistorisk tidsskrift. Her kan du lese tidligere utgaver av Mediehistorisk tidsskrift og bli kjent med Mediehistorisk forening .