Enighet i tariffoppgjøret mellom MBL og Fellesforbundet

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Forhandlingslederne Geir E. Engen fra Mediebedriftenes Landsforening og Niels Edvard Killi fra Fellesforbundet.

(Oslo 29.04. kl. 15.37) Mediebedriftenes Landsforening og Fellesforbundet ble i dag enige om årets tariffoppgjør.  – Vi er glade for å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning for avis, avistrykkerier og pakkerier. Partene har hatt en god tone underveis, sier MBLs forhandlingsleder Geir E. Engen.

Enigheten innebærer et generelt tillegg på kr 4 pr time, heving av minstelønnssatser og skiftsatser og et justeringstillegg til lokal fordeling. Oppgjøret er innenfor rammen fra Frontfaget.

Protokoll 

 

For mer informasjon kontakt: 

Geir E. Engen, forhandlingsleder MBL, tlf. 951 99 067