Innovasjons- og utviklingstilskuddet må tilføres midler ved utvidelse

Nyhet

Publisert

Foto: Schutterstock.

MBL mener at innovasjons- og utviklingstilskuddet må videreutvikles. Det er et viktig tiltak for de mindre mediehusene, heter det i ferskt høringsnotat til Kultur- og likestillingsdepartementet om forslag til endring av innovasjons- og utviklingstilskuddsordningen.

Overordnet mener MBL at innovasjons- og utviklingstilskuddet må videreutvikles, og stimulere til samarbeid. Det er et viktig tiltak for de mindre mediehusene. Mindre mediehus har de største utfordringene med overgang til en mer digital forretningsmodell. De står overfor de samme utfordringene som de store mediehusene og konsernene og må gjennomføre innovasjons- og utviklingsprosjekter. Det er derfor bra at ordningen i første omgang er tenkt å fremme innovasjon hos disse. Det bør også vurderes hvordan ordningen kan bidra til kompetanseutvikling som styrker innovasjonsgjennomføringen.

MBL støtter at egenandelen for prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier, senkes fra 50 til 25 prosent, og støtter også i prinsippet å åpne opp ordningen for flere fagmedier. Men MBL kan ikke støtte en utvidelse uten at ordningen også tilføres mer penger.

Her er MBLs høringsnotat til Kultur- og likestillingsdepartementet