Inviterer til en bred og åpen debatt om medienes dekning av selvmord

Publisert

Utvalgsleder Erik Sønstelie.

Utvalget som er satt ned for å vurdere en mulig endring av Vær Varsom-plakatens punkt 4.9 om selvmord vil invitere til innspill-konferanse i  Pressens hus i Oslo i januar.

Utvalget skal hente inn innspill fra ulike fagmiljøer og signaliserer at de ønsker en bred og åpen tilnærming til tematikken.
-Vi kommer til å ta opp temaet selvmord i medier på redaktørforeningens høstmøte og journalistkonferanser fremover. Vi håper å bidra til gode diskusjoner i redaksjoner landet over, sier utvalgsleder Erik H. Sønstelie.

Utvalget håper også å gjennomføre en undersøkelse i pressen om hvordan redaktører og journalister opplever dagens punkt i sitt daglige arbeid.
Punktet ble sist endret i 2005 og lyder:
«Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger."

-Vi skal ta oss tid til å få brede innspill og gode diskusjoner. Vi har ikke fått noen endelig tidsfrist, men vil bruke tiden godt frem mot sommeren, sier Sønstelie.

I utvalget sitter Annemarte Moland (Aftenposten), Anders Lie Brenna (EnergyWatch), Trond Idås (Norsk Journalistlag), Per-Arne Kalbakk (NRK), Ann-Inger Borstad (Adresseavisen) og Reidun Kjelling Nybø (Norsk Redaktørforening). Utvalgsleder er Erik H. Sønstelie (Oppland Arbeiderblad).

Norsk Presseforbund har også satt ned et annet utvalg som skal se på Vær Varsom-plakaten. Dette utvalget skal se på punkt 2.8 om sponsing i journalistikken. Utvalget ledes av Hanna Relling Berg (Sunnmørsposten). I utvalget er Gard Steiro,VG, advokat Theo Jordahl, TV 2, Linda Vaeng Sæbbe, Nordlys og Nidaros og Marte Svarva, P4. I tillegg skal lederen av Norsk Journalistlag (NJ), Dag Idar Tryggestad, samt tidligere leder av Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, delta i utvalget.

Innspill kan sendes til utvalget på epost: fireniutvalget@gmail.com