Lønnsoppgjøret: Enighet i frontfaget

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Enighet i frontfaget. Jørn Eggum (t.v) i Fellesforbundet, riksmekler Mats Wilhelm Ruland og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er enige om årets lønnsoppgjør i industrien.

Fredag 1. april ble Norsk Industri og Fellesforbundet enige om rammen for tariffoppgjøret for 2022. Partene meklet i 23 timer på overtid og kom frem til en ramme på 3,7 prosent.

– Det er fortsatt tøffe tak i deler av norsk næringsliv etter to år med pandemi, usikkerhet og kostnadsøkninger blant annet på grunn av krigen i Ukraina. Dette oppgjøret ble i dyreste laget, men vurderingen var at en storstreik ville kostet oss mer, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

Etter dette blir det lokale forhandlinger som tar utgangspunkt i hver enkelt bedrifts økonomiske situasjon.

Resultatet av årets forhandlinger innebærer en ramme på 3,7 prosent. Rammen består av:

  • Sentrale tillegg (generelt tillegg på kr. 4,-, 2,- ekstra til TEKO og heving av overenskomstens satser er beregnet til 1,3 prosentpoeng som bidrag til årslønnsveksten for industriarbeidere.)
  • Overheng på 0,9 prosentpoeng.
  • Anslag på samlet lønnsvekst fra såkalt glidning anslås til 1,5 prosentpoeng; dette favner foruten bidrag fra lokale forhandlinger, også blant annet endringer i uttelling fra garantiordninger, akkord og uregelmessige tillegg. Det er dette punktet det gjennomføres lokale forhandlinger på.