MBL gir 1 million til frie ukrainske og russiske medier

Nyhet, Journalistikk

Publisert

– Vi får løpende rapporter om at hjelpen virker. Men den må virke over tid for å beholde frie medier både under den utmattende krigsfasen og ikke minst gjenoppbygging, sier Randi S. Øgrey.

MBL har sammen med de nordiske medieforeningene og polske Gazeta Wyborcza Foundation opprettet Ukrainian Media Fund. Midlene vil fordeles mellom dette fondet og frie russiske medier hvor MBLs internasjonale organisasjon WAN-IFRA er sentral.

Økonomisk bistand og utstyrshjelp har blitt gitt fra tidlig i krigsfasen, og nå er det besluttet at MBL bidrar med en million norske kroner over tre år. – Vi får løpende rapporter om at hjelpen virker. Men den må virke over tid for å beholde frie medier både under den utmattende krigsfasen og ikke minst gjenoppbygging, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Pengene kommer i tillegg til de € 600.000 som allerede er samlet inn, hvorav kr 100 000 fra MBL.

Fondet jobber langs fire akser: 1) sørge for at lokale og regionale mediehus i Ukraina har midler til drift, ikke minst til lønninger, 2) sørge for at journalister har beskyttelsesutstyr og annet nødvendig utstyr, 3) hjelpe ukrainske mediefolk og deres familier i eksil og 4) bidra til langsiktig finansiering og gjenoppbygging av medier i Ukraina etter at krigen er over.  ​  

For å gi effektiv hjelp jobber fondet med fire anerkjente medieorganisasjoner: Association of Independent Regional Publishers of Ukraine (AIRPU), National Union of Journalists of Ukraine (NUJU), Ukrainian Media Business Association (UMBA) og Lviv Media Forum (LMF). De fungerer som mellomledd mellom fondet og lokale medier som trenger økonomisk bistand og utstyrshjelp.