MBL i høring i transport- og kommunikasjonskomiteen: Nødvendig med nytt anbud for avisdistribusjon

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Høyhastighetsbredbånd over hele landet må ansees som nødvendig infrastruktur, sa MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey under høringen.

Under høringen torsdag 20. oktober ga MBL utrykk for at det er svært positivt at det i budsjettforslaget er lagt inn helårseffekt for anbud for avisdistribusjon som sikrer avisdistribusjon over hele landet, og fremholdt at det er nødvendig med nytt anbud som kan tre i kraft når dagens avtaler går ut sommeren 2023.

MBL pekte videre på at komiteen må be regjeringen følge opp flertallsinnstillingen fra St. Meld. (2020-21) "Vår felles digitale grunnmur", der komiteflertallet pekte på at sviktende konkurranse i bredbåndsmarkedet rammer forbrukernes valgfrihet og potensielt kan skade mediemangfoldet.

MBL sa også at høyhastighetsbredbånd over hele landet må ansees som nødvendig infrastruktur.

Les høringsinnspillet