MBLs forhandlingsutvalg under årets hovedoppgjør

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Fra venstre: Kanwal Suleman, Pernille Børset og Therese Korsmo Mjaaland er MBLs forhandlingsledere i forbindelse med vårens tarifforhandlinger. Foto: Caroline Roka.

Sammensetningen i MBLs fem forhandlingsutvalg foran årets hovedoppgjør er nå klar. I hovedoppgjøret forhandles det om både lønnstillegg og endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalene.

Forhandlingsutvalg tariff 2022 

Journalistavtalene med NJ: 

Pernille Børset, MBL (forhandlingsleder)                             

Siv Juvik Tveitnes, Schibsted 

Harald Riise, Polaris         

Pål Nedregotten, Amedia                             

Hanne Haugsgjerd, Aller Media 

Tomas Myrbostad, TV2  

Eirik Hoff Lysholm, Dagsavisen/Mentor Medier  

I tillegg vil Kanwal Suleman,Therese Mjaaland, Randi Øgrey og Geir Engen delta fra administrasjonen. Informasjonsansvarlig: Veslemøy Rysstad, MBL

 

Grafisk Overenskomst med Fellesforbundet: 

Kanwal Suleman, MBL (leder)    

Oddvar Ustad, Polaris     

Sissel Tjønum Bruun, Schibsted  

Audun Solberg, VG           

Ole Rayner Dietel, Amedia           

Morten Kringler, Amedia              

I tillegg vil Geir Engen og Pernille Børset delta fra administrasjonen. Informasjonsansvarlig: Veslemøy Rysstad, MBL 

 

Avisbudavtalen med Fellesforbundet:

Pernille Børset, MBL (leder) 

Arild Løkken, Schibsted Distribusjon  

Ingar Tøien Merli, Amedia Distribusjon 

Haakon Onstad, Polaris Distribusjon 

I tillegg vil Geir Engen og Therese Mjaaland delta fra administrasjonen. Informasjonsansvarlig: Veslemøy Rysstad, MBL 

 

Presse- og Medieoverenskomsten med Parat Media: 

Therese Mjaaland, MBL (leder)                  

Axel Walø, Egmont Publishing    

Andreas Arnseth, VG      

Rune Hjeldnes, Polaris Media ASA    

Ole Morten Ringdal, Amedia AS            

I tillegg vil Geir Engen og Kanwal Suleman delta fra administrasjonen. Informasjonsansvarlig: Veslemøy Rysstad, MBL      

 

Medieoverenskomsten med Handel og Kontor: 

Kanwal Suleman, MBL (leder)                   

Christian Samuelsen, Klassekampen 

Lars Lager Espevalden, Amedia  

Tove Havnø, Amedia  

I tillegg vil Geir Engen og Therese Mjaaland delta fra administrasjonen. Informasjonsansvarlig: Veslemøy Rysstad, MBL