Media Freedom Act: Støtter prinsippene som ligger bak, men mediepolitikken må forbli nasjonal

Nyhet

Publisert

MBL har levert høringsuttalelse til Kultur- og likestillingsdepartementet om EU-kommisjonens forslag til Media Freedom Act, som nå er til behandling i EU.

Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å sikre mediemangfold og mediefrihet i land der dette er under press. MBL oppfatter EMFA som en regulering på et overordnet nivå, som slår fast noen grunnleggende prinsipper for mediefrihet og setter skranker for offentlig innblanding. Derfor støtter MBL prinsippene som ligger bak EMFA, men vil påpeke at det er sentralt at EMFA bidrar til å løse utfordringer der disse finnes, uten å bidra til å svekke medienes uavhengighet eller økonomiske muligheter i land der det er ingen eller få utfordringer, slik tilfellet er i Norden generelt og i Norge spesielt. Det er viktig at mediepolitikken forblir nasjonal.

MBL støtter bestemmelsene som skal verne om redaksjonell frihet, og foreslår å ta inn formuleringer fra den norske medieansvarslovens §7. Videre foreslår MBL blant annet at retten til å motta innhold skal gjelde innhold på eget språk, om forhold i eget land og at rollen til det såkalte "European Board for Media Services" bør begrenses. MBL mener prinsipielt at plattformene ikke skal kunne fjerne eller endre redaksjonelt innhold som allerede er regulert av bransjens etiske regler og/eller nasjonale regler. I forslaget stilles det krav til store internettbaserte plattformene om å varsle medievirksomheter før redaksjonelt innhold fjernes. MBL foreslår at dette skjerpes til også å gjelde når plattformen begrenser dette innholdet, f.eks. ved å nedgradere eller skjule det.

MBL ber også regjeringen gjøre en grundig en tilleggsvurdering av eventuelle konsekvenser forordningen vil ha for nasjonalt handlingsrom i mediepolitikken. Vår holdning i høringen er basert på premisset om at disse vil være helt minimale, og vi ber om dialog med departementet på dette punktet om det skulle være tvil.

Les hele høringsnotatet her