Mediebransjen får egen bærekraftsveileder

NJs leder Dag Idar Tryggestad og MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening har i samarbeid laget en veileder som skal gi mediehusene verktøykassa for å bli mer bærekraftige.

Mediebransjen har en viktig samfunnsrolle og skal vi være relevante må vi ha tydelige mål for hvordan vi kan bidra til Norges og verdens klimamål. Mange mediebedrifter i Norge jobber godt med bærekraft, men det er også mange som har etterlyst hjelp til å komme skikkelig i gang.

Bærekraftsveilederen for mediebransjen peker på konkrete tiltak i den enkelte mediebedrift, spesielt enkle komme-i gang-tiltak. I tillegg vil veilederen øke bevisstheten hos mediebedriftene og journalister om relevante bærekraftstema.  Den skal være nyttig for ledelse og ansatte i bedriftene, som skal omsette forslagene til konkrete mål og til handling.

Godt samarbeid avgjør

- Skal vi lykkes med bærekraftarbeidet, må vi samarbeide. Det gjelder både sentralt og i hver enkelt mediebedrift. Veilederen skal gi ledere og tillitsvalgte råd til gode valg tilpasset den enkelte bedrift, sier leder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag.

- Dette arbeidet blir også viktig for rekrutteringen til bransjen. Hvilket ansvar vi tar for bærekraft vil være et viktig kriterium for om bransjen oppfattes som attraktive og relevante både for lesere, lyttere og seere, men også som arbeidsplass, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.

Forberedt og relevant

Gjennom å ta miljøansvar og synligjøre hvor viktig bærekraft er for virksomheten, sikrer vi en bransje som er fremoverlent og svarer opp forventninger fra brukerne.

Nye lover og regler om bærekraft i nærings- og arbeidsliv er rett om hjørnet både nasjonalt og internasjonalt. Veilederen skal bidra til at mediebedriftene kan forberede seg på regulatoriske krav.

Utgangspunktet for arbeidet med veilederen er en enighet i tarifforhandlingene i 2020. Den er utviklet av Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag med prosjektledelse og bærekraftsfaglig veiledning fra Footprint.

Her er bærekraftsveilederen

Kontakt gjerne: