Medietilsynets økonomirapport: 2021 et godt år for avisene

Publisert

MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey understreker at brukerinntekter fra tilfanget av abonnenter bidrar til at vi får økonomisk robuste medier som kan tåle et mer krevende 2022.

-Stadig flere nordmenn har tegnet avisabonnement. Avisene leverer godt innhold og brukerne blir med oss på de digitale flatene, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Øgrey understreker at brukerinntekter fra tilfanget av abonnenter bidrar til at vi får økonomisk robuste medier som kan tåle et mer krevende 2022. 

Rapporten viser at brukerinntektene har vært viktigste inntektskilde til avisene siden 2015. Alle aviskategorier har økte brukerinntekter og reduserte annonseinntekter siste fem år. Rapporten viser at generell økning i driftsinntektene og kontroll med kostnadsveksten er årsaken til bedret lønnsomhet. Men rapporten viser også at ulike avistyper har hatt ulik utvikling over tid. Enkelte lokalaviser, særlig de minste, mister inntekter mens flere av de nasjonale og regionavisene øker inntektene.

I 2021 var driftskostnadene på 11,3 milliarder kroner, opp med 6,6 prosent fra 2020. Driftskostnadene var særlig lave i 2020 grunnet pandemien, så nyansettelser og mer normale driftskostnader forklarer mye av økningen. 

Avisene hadde totalt 7,4 milliarder kroner i brukerinntekter i 2021 og veksten på 4.6 prosent kommer fra nettavisene. -Den digitale utviklingen fortsetter for fullt, og det er viktig at de offentlige virkemidlene underbygger innovasjon og digitalisering, sier Øgrey.

Her er Medietilsynets rapport: Økonomien i norske medier 2017-2021