Norske nettaviser har bredt innholdsmangfold

Publisert

En ny rapport fra Medietilsynet viser at norske nettaviser har et bredt innholdsmangfold. - Rapporten dokumenterer hvor viktig det er å ha stort mangfold av medier og hvordan det i sum gir innholdsbredde. Dette gir igjen et godt grunnlag for debatt og deltakelse, og slik vil vi gjerne ha det fremover også. Nå opplever flere at det går tråere i brukermarkedet og tøffere i annonsemarked, det blir store endringer fremover. Da er det avgjørende viktig med forutsigbare rammebetingelser som gir utviklingsmuligheter, sier adm. dir. i MBL Randi S. Øgrey.

Rapporten om innholdsmangfold viser at de norske nyhetsmediene i stor grad formidler innhold som bidrar til å oppfylle det grunnleggende informasjonsbehovet i samfunnet. I sum prioriterer de redaktørstyre mediene temaer som er viktige for den demokratiske samtalen, og samtidig er det tydelige forskjeller mellom bredde- og nisjemediene. Dette bidrar til at de ulike mediene utfyller hverandre – og til sammen skaper det mediemangfoldet som er så viktig for oss alle.

Les rapporten her.