Offentliggjøring bærekraftsveileder for mediebransjen: Følg livestreamen kl 09

Hvordan komme i gang med bærekraftsarbeidet i egen bedrift?I forrige hovedoppgjør ble NJ og MBL enige om å nedsette et utvalg som skulle se på hvordan bransjen jobbet med bærekraft, og på hvilken måte vi som organisasjoner kunne bidra til et økt fokus på bærekraft i bransjen. I samarbeid med Footprint har utvalget nå laget en trinn for trinn veileder for å komme i gang med godt bærekraftsarbeid. Veilederen presenteres på et frokostmøte i Pressens hus onsdag 6. april kl 09. Kom innom eller følg livestreamen her