SV opprettholder momsfritak for elektroniske nyhetsmedier og vil øke pressestøtten

Nyhet

Publisert

Bildet fra venstre: Wanda Voldner, politisk rådgiver SV, Randi S. Øgrey administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, stortingsrepresentant Kathy Lie (SV), TV2-sjef Olav Sandnes, administrerende direktør i Amedia Anders Møller Opdahl.

-SV har forstått alvoret, og det er vi svært takknemlige for, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey etter at det ble klart at SV foreslår å opprettholde momsfritaket for elektroniske nyhetsmedier og øker støtten til mediene med nesten 60 millioner kroner mer enn regjeringen har lagt opp til i sitt alternative statsbudsjett.

-SV har i sitt alternative budsjett tatt “momsansvar” for å sikre bransjens muligheter til å utvikle seg, det er vi utrolig glade for. Nå forventer vi at også Arbeiderpartiet og Senterpartiet finner en løsning hvor ordningen med momsfritak for nyheter i lyd og levende bilder består. De to regjeringspartiene støttet begge en innføring av et plattformnøytralt momsfritak, og Arbeiderpartiet har i tillegg programfestet å innføre momsfritak på all digital redaktørstyrt journalistikk, sier Øgrey.

- Når medievanene endrer seg så fort som de gjør, må vi beholde et fremtidsrettet og plattformnøytralt momsfritak for å sikre at norsk journalistikk og norsk redaktørstyrt innhold er en naturlig del av hverdagen til folk, og særlig yngre generasjoner. I en urolig tid hvor folk bruker stadig mer tid på plattformer som styres av algoritmer, er det enda viktigere for demokratiet at vi sikrer de redaktørstyrte medienes rolle i samfunnet. Nå tar SV ansvar for at vi også fremover kan ha forutsigbarhet og innovasjonskraft, det er vi veldig takknemlige for, sier Øgrey.

SV uttaler også at de vil legge inn en merknad hvor de ber regjeringen se på innretningen. MBL har vært kritisk de utilsiktede konsekvensene knyttet til TV-distributørers salg av TV-kanalpakker og er klare for å bidra til å finne egnede justeringer av fritaket for elektroniske nyhetsmedier. 

Øker produksjonstilskuddet

SV foreslår også å øke produksjonstilskuddet i sitt alternative budsjett. 

-Nå som kostnadene øker kraftig og flere lokalaviser og nr. 2-aviser kommer inn i ordningen, er dette særskilt velkomment. SV foreslår også at distribusjonstilskudd beholdes og utvides. Vi vet at papiravisen er viktig for mange abonnenter og kostnadene knyttet til distribusjon øker og øker. SVs forslag til at distribusjonstilskudd beholdes og utvides er derfor også viktig for mediene og brukerne, sier Øgrey.

I tillegg til å nulle ut forslaget om å fjerne mval. § 6-2 i sitt alternative budsjett har SV lagt inn disse økningene for mediestøtten:

Medier (mill. kr):

  • KUD 335 71 Økt mediestøtte 58 (produksjonstilskuddet)
  • KUD 335 74 Tilskudd til lokalradioene 7
  • KUD 335 74 Nynorsk avissenter i Førde 0,3
  • KUD 335 75 Pressestøtte til samiske aviser 6
  • KUD 335 71 Distribusjonsordning aviser i distriktene 5 (utvidet, dagens gjelder kun Finnmark)

SV skriver i budsjettet at “En sterk og uavhengig presse er viktigere enn på lenge. Etter at mediene har tapt store summer på grunn av pandemi og tapte annonseinntekter, øker vi pressestøtten, og opprettholder momsfritaket på elektroniske nyhetsmedier.”