Tariffoppgjøret 2022 er i gang

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Onsdag 9. mars utleverte Fellesforbundet og Norsk Industri sine krav, og markerte med det starten på årets lønnsoppgjør.

Dette skjer i lønnsoppgjøret:

  1. mars: Kravoverlevering
  2. mars: Eventuelt brudd i forhandlingene
  3. mars: Eventuell meklingsstart
  4. mars kl. 24.00: Meklingsfrist
  5. april: Eventuell løsning eller streik 

MBL starter forøvrig tarifforhandlinger med NJ 22. april. 

Årets oppgjør er forbundsvist, som betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sine motparter på arbeidstakersiden. I et forbundsvist oppgjør starter Fellesforbundet og Norsk Industri først, etter det som vi kaller frontfagsmodellen. Det betyr i praksis at konkurranseutsatt industri setter seg ved forhandlingsbordet først, fordi norsk økonomi er avhengig av at lønnveksten holdes innenfor rammer som industrien kan tåle.

- Det er usikre tider, og vi må ta høyde for at det er vanskelig ha solide prognoser for hvordan økonomien i Norge og Europa vil utvikle seg dette året. I en slik situasjon er det ekstra viktig å sikre bedriftenes konkurranseevne, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

- Nå skal partene først forhandle, men et viktig tema i årets tariffoppgjør blir å balansere behovet for arbeidstakernes kjøpekraft med bedriftenes konkurransekraft, sier Almlid.

Last ned kravene fra partene:

Norsk Industri

Fellesforbundet