Tariffoppgjøret mellom NJ og MBL er i gang

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Forhandlingslederne Dag Idar Tryggestad (NJ) og Pernille A. Børset (MBL).

Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag startet lønnsforhandlingene kl. 11 i dag.

I år er det satt av tre dager til tariffoppgjøret mellom partene, fredag 22., mandag 25. og tirsdag 26. april.

-Vi har satt av tre dager til oppgjøret slik at vi har godt med tid til å jobbe frem en løsning vi kan enes om, sier MBLs forhandlingsleder Pernille Børset ved inngangen til forhandlingene. - Partene har jobbet godt sammen i forkant, og vi har felles syn på enkelte ting før vi møtes til forhandlinger. Vi regner likevel med at det kan bli tøffe forhandlinger for å få til en god balanse med hensyn til både arbeidstakeres kjøpekraft og bransjens konkurransekraft, sier hun.

Det er hovedoppgjør i år, noe som innebærer at det forhandles både om lønn og øvrige bestemmelser i tariffavtalen.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Veslemøy Rysstad, tlf 92 29 90 97