Tarifforhandlingene mellom HK og MBL er i gang

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Forhandlingslederne Lena Reitan (HK) og Geir E. Engen (MBL).

I dag kl. 10 startet tarifforhandlingene om Medieoverenskomsten mellom Handel og Kontor og Mediebedriftenes Landsforening. Det er satt av en dag til forhandlingene.

Siden dette er et hovedoppgjør vil forhandlingene omhandle både lønnstillegg og eventuelle endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalene.

MBLs forhandlingsutvalg:

Geir E. Engen, MBL (leder)

Christian Samuelsen, Klassekampen

Tove Havnø, Amedia

Therese Mjaaland, MBL 

Pressekontakt: Veslemøy Rysstad, tlf 92 29 90 97