Tema på Data-SKUP: Journalistutdanningene og mediene

Daglig leder i SKUP John Bones og adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

- I år håper vi å lande noen konkrete tiltak som tar samarbeidet mellom akademia og mediene et skritt videre, sier MBLs adm. dir Randi S. Øgrey. Mediebedriftenes Landsforening bidrar til det akademiske sporet under konferansen for fjerde gang og har i år engasjert Geir Terje Ruud til å lage en rapport som skisserer løsningsalternativer og grunnlag for diskusjon.

-Etter nettverksmøter mellom bransjefolk og akademia på SKUP våren 2022, Data-SKUP høsten 2021 og innleggene om Mediebransjen forventninger til journalistutdanningene i 2019, er tiden inne for å feire alt det gode som skjer av samarbeidsprosjekter mellom utdanningsinstitusjoner, forskere og mediebransjens aktører.

Geir Terje Ruud vil presentere konkrete samarbeidsprosjekter, noen gamle og noen som har oppstått i perioden etter møtet i Tønsberg 1. april. -Vi håper å samle mange i bransjen til gode samtaler og har tro på at dette vil løfte fremtidige samarbeidsprosjekter og gi en vinn-vinn-situasjon for både læresteder, mediene og ikke minst elevene, sier Øgrey.

- Vi har i flere år arbeidet målbevisst for å utvikle et akademisk spor på Data-SKUP, sier daglig leder John Bones i SKUP. - Dette sporet, som er et samarbeid mellom SKUP, MBL og OsloMet, har utviklet seg til å bli det store nettverksmøtet for bransjen. På det akademiske sporet vil det ellers være to timer om bruk av AI - kunstig intelligens. Disse to timene vil være både teoretisk og praktisk, og det vil bli demonstrert nasjonal og internasjonal journalistikk som bygger på avansert teknologi. Det vil også være en time der det blir demonstrert hvordan Columbia University i New York bevisst bruker drevne pressefolk i journalistutdanningen, sier Bones.  

Sesjonen Det store samarbeidsmøtet foregår lørdag 22. oktober kl 15.15- 16.15 (med pause) og 16.30-17.30. Undervisning i bruk av AI er fra kl. 9.30.