Fersk lønnsstatistikk for mediebransjen

Lønnsstatistikken er klar og viser lønnsvekst innenfor journalistområdet på 5,2 prosent når vi ser på utviklingen for de personene som er med i grunnlaget i 2021 og 2022.

MBL utarbeider lønnsstatistikk både for redaksjonelle medarbeidere, funksjonærer og ansatte innenfor grafisk og pakkeri. Tallgrunnlaget er på bransje- og overenskomstnivå og er omforente tall.

- Tallene viser at det er variasjon mellom bedriftene, slik det skal være når den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne legges til grunn i lokale forhandlinger, sier fagsjef Geir E. Engen i MBL.

Gjennomsnittlig bransjelønn for de 3022 journalistene som er omfattet av de fire overenskomstene mellom MBL og NJ var kr 711 539,-.

Startlønnen

-I oppgjøret i fjor ble partene enige om å løfte startlønnen for journalister gjennom kr 30 000 i såkalt teknisk overføring. Vi avtalte da at vi skal heve minstelønnen med ytterligere 25 000 i årets oppgjør, også nå gjennom at det motregnes mot personlig tillegg.

Nyansettelser slår ut

I løpet av 2022 er det kommet inn langt flere personer i bedriftene enn det er forsvunnet ut. Dette bidrar til at veksten for det vi kaller identiske bedrifter, d.v.s. alle ansatte i 2021 og alle ansatte i 2022, er lavere (3,8 prosent). De personene som er kommet inn i grunnlaget er naturlig nok yngre og har lavere ansiennitet enn de som har forsvunnet ut, men det at det er flere personer som er kommet inn i grunnlaget drar veksten ned.
Tallene vi publiserer er gjennomsnittstall for de ulike arbeidstagergruppene på overenskomstnivå, og er ikke egnet til å si noe om lønnsveksten i enkeltbedrifter. For å kunne uttale seg om utviklingen i enkeltbedrifter må man se på de samme personene som er ansatt i samme bedrift begge årene.

Kontoransatte

For funksjonærene som er omfattet av overenskomstene med Parat og HK ser vi også at veksten har vært høyere enn det vi la til grunn i fjorårets oppgjør. For identiske personer omfattet av disse to overenskomstene var veksten på 5,3 prosent i fjor.

Grafisk og pakkeri

For ansatte innenfor grafisk og pakkeri er også veksten høyere enn vi la til grunn i fjorårets oppgjør og høyere enn det vi ser på mange andre områder, sier Engen.

 

Se lønnsstatistikken her