Her er Årets medieleder og Årets talent

Publisert

Fra venstre: Redaksjonssjef for Live Sport TV2, Ingrid Marie Zeiner ble kåret til Årets Talent og Schibsteds Ingvild Næss, som er CPO (Chief Privacy and Data Trend Officer) og CIO (Chief Information Officer) er Årets kvinnelige medieleder.

Medienettverket kåret onsdag Ingvild Næss, Chief Privacy and Data Trends Officer/Chief Information Officer, Schibsted til Årets kvinnelige medieleder og redaksjonssjef for Live Sport TV2, Ingrid Marie Zeiner ble kåret til Årets Talent.

Dette sier juryen om Årets medieleder:

Du skal ha et visst mot for å være leder i mediebransjen i 2023. Forretningsmodellene er usikre, leservaner er i endring og rammevilkårene under press. I tillegg har året vært preget av krig, konflikt og en dyp uro for hva fremtiden vil bringe.  

I slike tider trengs det ledere som jobber strategisk og lyttende, som vet hvor vi skal, og som får med seg folka sine på veien. Men det trengs også ledere som deler og som ser verdien av samarbeid på tvers.

Årets kvinnelige medieleder har gjort mer for bransjen enn de fleste aner. I en tid hvor digitaliseringen både gir nye muligheter og utfordringer, har det vært helt avgjørende å ha ledere som ser lengre frem, tenker prinsipielt og som tør å ta grep.

For noen år siden var det ingen som visste hva de fire bokstavene GDPR sto for. Og de fleste av oss ble flakkende i blikket når dette ble tema. For mediebransjen har det vært svært viktig å navigere smart og riktig i GDPR-landskapet, i møte med EUs regulatoriske myndigheter og teknologiselskapene.  

Årets kvinnelige medieleder har gått foran og sørget for at den norske mediebransjen har funnet en god balanse mellom hensynet til hver enkelt bruker og medienes mulighet til å benytte persondata for å gjøre tjenestene mest mulig relevante.  

Både hos sin egen arbeidsgiver og gjennom å lede arbeidet med GDPR i MBL har hun vist vei med trygg hånd og hun har fått stadig større ansvar. Vi snakker selvsagt om Schibsteds Ingvild Næss, som er CPO (Chief Privacy and Data Trend Officer) og CIO (Chief Information Officer).

Ingvild leder i dag 15 personvernadvokater og 140 teknologer i Schibsted. Hun skaper et miljø der mangfold får plass og der endringer møtes med en sterk blanding av faglig dyktighet, trygghet og entusiasme.  

Årets jury er glad for å kunne gi oppmerksomhet til en side av mediebransjen som gjerne tas for gikk og løfte frem en leder som har gjort en svært viktig jobb for hele bransjen. Årets kvinnelige medieleder er Ingvild Næss!

Dette sier juryen om Årets Talent:

Årets Talent skal tildeles en kvinne som viser stort ledertalent i en mediebedrift i Norge. Prisvinneren bør framstå som et forbilde for andre i mediebransjen, hun bør forstå og utøve god mangfoldsledelse, og helst skal vinneren ha fått til noe ekstraordinært.

I år har vi fått tre nominerte som alle er ekstraordinære. Hver av dem hylles av folkene som jobber med dem, og alle kan vise til knallsterke resultater i arbeidet de gjør. 

Og årets vinner er sjelden vare. Hun har en stor og kompleks lederoppgave. Hun lykkes gjennom å lede et team som består av interne og eksterne ressurser, og det store teamet må lykkes med planlegging, produksjon, publisering, innhold og teknologi. Viktige, magiske og historiske øyeblikk skal formidles og forvaltes. Og forventningene er høye hos de virkelige sjefene, nemlig publikummet der ute, som virkelig vet hva de vil ha.

Årets Talent eier sitt ansvarsområde med stor trygghet og smittende energi. Hun setter medarbeiderne i fokus og bygger en sunn prestasjonskultur gjennom tydelige rammer, målbilder og tilbakemeldinger. 

Og sammen med laget leverer hun virkelig varene. Hun har sikret helt essensielle innholdsrettigheter til kanalen hun jobber for, og kan vise til en andelsvekst på 40% og en seervekst på 30% for to av stolpene hun har ansvar for.

Årets vinner representerer lidenskap for innholdet og laget, og som hennes egne beskriver det selv: På halvannet år tok Ingrid Marie Zeiner en av Norges største sportsredaksjoner med storm.