I dag startet journalistoppgjøret

Publisert

Forhandlingsdelegasjonene under hilserunde ved oppstarten av tarifforhandlingene mellom NJ og MBL.

Tarifforhandlingene mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening startet i dag.

I år er det satt av to dager til tariffoppgjøret mellom partene, torsdag 4. til fredag 5. mai. MBLs forhandlingsleder er Pernille A. Børset og NJs forhandlingsleder er Dag Idar Tryggestad.

-Vi har satt av godt med tid til forhandlingene med tanke på å komme frem til en løsning. For oss er det sentralt å finne en løsning som balanserer journalistenes behov for kjøpekraft med bedriftenes lønnsevne og konkurranseevne på en god måte. Vi er også opptatt av at det skal være rom for reelle lokale forhandlinger med grunnlag i bedriftens situasjon og de fire kriterier, altså at bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne er ivaretatt ved siden av et godt sentralt oppgjør, sier MBLs forhandlingsleder Pernille A. Børset.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør og det forhandles bare om lønn. De tariffavtaler som er gjenstand for forhandlingene er følgende: Journalistavtalen for aviser, for ukepresse, for etermedier og for digitale medier.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Veslemøy Rysstad, tlf 92 29 90 97