Lager rapport om hvordan ny teknologi gjenbruker opphavsrettslig materiale

Publisert

Foto: Schutterstock.

Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Fagpressen er i gang med et prosjekt om generativ kunstig intelligens og hvordan dette påvirker opphavsretten og de redaktørstyrte mediene.

- Vi ønsker å få utarbeidet en rapport som kan danne et felles kunnskapsgrunnlag og å gjennomføre arrangement for å spre denne kunnskapen og skape debatt om hvilke valg mediene kan og må ta i møte med teknologien, sier MBLs fagsjef for digitale medier Geir E. Engen.

- Nå er vi startfasen til første del av prosjektet som er å se på omfanget av opphavsrettslig beskyttet materiale som er brukt i trening av trening av språkmodellene, og hvordan innhold fra mediene blir gjengitt og hvordan det blir brukt i generering av nytt innhold, sier han. 

Rapporten er delvis finansiert med tilskudd fra Kopinor.