Medietilsynets økonomirapport: kraftig forverret avisøkonomi

Publisert

-Rapporten dokumenterer at den positive trenden avisene har hatt de siste årene snudde i 2022. Vi så den negative utviklingen komme for alvor i juli i fjor, og det har blitt en ytterligere forverring i første halvår i år. 2023 blir et svært krevende år for avisene, sier MBLs adm.dir. Randi S. Øgrey.

Medietilsynets rapport Økonomien i norske aviser 2018 – 2022, som ble publisert i dag, viser at avisenes økonomi er kraftig forverret i 2022. Rapporten peker videre på at avisenes driftskostnader har økt mer enn inntektene i 2022. -Driftskostnadene har økt betydelig. Mye av dette er knyttet til produksjon og distribusjon av papirutgaver, men også til generell prisvekst. Dessuten ansatte mange mediehus flere journalister i fjor, og hadde fokus på å styrke de redaksjonelle produktene, sier Øgrey.

-Det er viktig at de mediepolitiske rammevilkårene er gode, forutsigbare og understøtter videre digital utvikling. I krevende tider trenger vi en styrking av rammevilkårene, ikke en svekkelse som vi fikk da regjeringen avviklet momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester, sier Øgrey.

Medietilsynet peker på at flere konsern har rapportert om nye kostnadstiltak, og understreker viktigheten av at det fortsatt investeres i redaksjonelt innhold og fremtidsrettede digitale løsninger. Dessuten skriver tilsynet at gode rammevilkår også er avgjørende for å opprettholde det solide mediemangfoldet vi har i Norge.

Nytt i år er at rapporten viser kostnader og inntekter knyttet til papirutgavene. I gjennomsnitt er 54 prosent av inntektene knyttet til papirutgavene.

-Papirutgavene betyr fortsatt mye for mange abonnenter over hele landet, og er viktige for å finansiere videre digital utvikling, sier Øgrey.