Uforholdsmessig inngrep i kildevernet

Publisert

Fra venstre: Reidun Kjelling Nybø (Norsk redaktørforening), Dag Idar Tryggestad (Norsk Journalistlag), Randi S. Øgrey (Mediebedriftenes Landsforening) og Elin Floberghagen (Norsk Presseforbund).

Endringsforslagene i etterretningstjenesteloven oppfyller ikke de menneskerettslige kravene til journalistenes vern om anonyme kilder. Det skriver presseorganisasjonene i en fersk høringsuttalelse.

Presseorganisasjonene er fortsatt dypt bekymret for kildevernet i forbindelse med endringene i etterretningstjenesteloven som er til behandling på Stortinget. Organisasjonene reagerer på at det ikke gjennomføres en muntlig høring i forbindelse med behandlingen i Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

Sist uke henvendte presseorganisasjonene seg til komiteen med ønske om en utsettelse og en muntlig høring, men dette ble avslått. seg til komiteen med ønske om en utsettelse og en muntlig høring, men dette ble avslått.

Til tross for at forslaget er justert noe på dette området, mener organisasjonene at lovendringene fremdeles innebærer et uforholdsmessig inngrep i kildevernet som ikke står seg mot EMK artikkel 10 og Grunnlovens paragraf 100.

Høringsuttalelsen er signert Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund, Norsk redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening og er en kraftig protest til forslaget til e-tjenestens nye fullmakter som skal behandles av utenriks- og forsvarskomiteen innen 23. mai.