Ytringsfrihetskommisjonens rapport – hva nå?

Publisert

Arkivbilder fra Medielederkonferansen i Bergen av kulturminister Anette Trettebergstuen og Tage Pettersen, mediepolitisk talsperson i Høyre. Foto: Caroline Roka.

Hvilke grep har kulturministeren gjort for å følge opp anbefalingene som ble fremmet og for å koordinere arbeidet med aktuelle departement etter at høringsfristen for Ytringsfrihetskommisjonens rapport gikk ut for snart ett år siden? Spørsmålet er stilt skriftlig fra Tage Pettersen (H), og Anette Trettebergstuen har nylig besvart.

Det fremgår av svaret fra kulturministeren at regjeringens oppfølging av Ytringsfrihetskommisjonen først vil komme den årlige redegjørelsen for Stortinget om mediepolitikk og ytringsfrihet, som vil bli avholdt høsten 2023.

Begrunnelsen for spørsmålet og svaret kan du lese her