Annonsemarkedet bremset opp i løpet av 2023

Publisert

I 2023 omsatte annonsemarkedet for på 25,3 milliarder kroner og veksten utgjorde 1,0 prosent*, dette viser IRMs rapport for utviklingen av det norske annonsemarkedet i 2023. Justert for inflasjon var imidlertid veksten negativ, tilsvarende -4,3 prosent i faste priser.

I løpet av pandemiåret 2020, gikk annonsemarkedet tilbake med 5,7 prosent sammenlignet med 2019. Deretter fulgte 2021 med en eksepsjonell sterk vekst på 19,1 prosent. I 2022 gikk markedet fortsatt bra, og vokste med 6,0 ​​prosent, mens i 2023 kom nedgangen, og markedet økte da med bare 1,0 prosent.

Digitale annonseinvesteringer dominerer nå annonsemarkedet, og står for 70 prosent av de totale annonseinvesteringene i 2023. De digitale annonseinvesteringene fortsatte å vokse i løpet av året, med 5,3 prosent sammenlignet med 2022. Dette betyr at veksttakten for digitale investeringer har avtatt sammenlignet med tidligere år. Til tross for dette ble de digitale investeringene avgjørende for å sikre positiv vekst i annonsemarkedet.

Det er flere kategorier som har en positiv utvikling i løpet av året. Utendørs og kino var to kategorier som ble hardt rammet under pandemien. Begge disse kategoriene er nå tilbake på 2019-omsetningen. Utendørs har også hatt en økning i omsetning sammenlignet med 2019 og lydmedier har en positiv utvikling, der både radio og podkast vokser. Årets vekstvinner er faktisk podkast, som vokser med vel 15 prosent til en omsetning på 84 millioner kroner.

«Til tross for en relativt svak utvikling, er det det norske annonsemarkedet som gjør det best i Skandinavia. Både i Sverige og Danmark er veksten negativ i 2023. Alt i alt, har de fleste mediegrupper en bedre utvikling i Norge, deriblant aviser totalt sett og fagpresse.» kommenterer Madeleine Thor, administrerende direktør i IRM.(bildet)

*Samtliga tal i artikeln framgår i löpande priser om inte annat anges.