Ekspertgruppe skal kartlegge betydningen av KI

Publisert

MBLs samfunns- og myndighetskontakt, Lars Raaum er et av medlemmene i ekspertutvalget. Foto: Caroline Roka.

Kommunal- og distriktsdepartementet har satt ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal kartlegge betydningen av kunstig intelligens (KI) for sikre og demokratiske valg.

Gruppen skal i følge mandatet bidra til bedre oversikt over eksisterende kunnskap om bruk av KI i valgsammenheng, økt kompetanse om hvordan kunstig intelligens (KI) kan brukes til å påvirke valg og en opplyst debatt om KI i Norge, med utgangspunkt i norske forhold.

Ekspertgruppen ledes av Niels Nagelhus-Schia (NUPI) og består ellers av:

Bente Kalsnes (Høyskolen Kristiania)

Lars Raaum (Mediebedriftenes Landsforening)

Helle Sjøvaag (Universitetet i Stavanger)

Heidrun Åm (NTNU)

Julie Ødegaard Borge (NLA Høgskolen Bergen)

Rune Karlsen (Universitetet i Oslo) 

Anne Sofie Molandsveen (NORCAP – Flyktninghjelpen)

- I år kan nærmere halvparten av verdens stemmeberettigede befolkning stemme ved valg, samtidig som generativ kunstig intelligens har fått sitt gjennombrudd. Gruppas kartlegging av disse valgene vil bidra til en faktabasert debatt om utviklingen vi står overfor, sier Lars Raaum (MBL).

Raaum understreker at Norge har noen unike fortrinn. - Norge har i internasjonal sammenheng et unikt mangfold av redaktørstyrte medier og ytringsfriheten står sterkt. Det gir motstandsdyktighet mot desinformasjon og bygger tillit, sier Raaum.

- Jeg håper særlig å kunne bringe inn teknologi- og medieforståelse, kompetanse om rammevilkår og regulering av de store teknologiplattformene, også internasjonalt, samt å kunne legge til rette for at gruppen får tilgang på erfaringene og vurderingene til norske medier, avslutter Raaum.

Gruppen skal levere en skriftlig oppsummering av erfaringene fra gjennomførte valg i 2024. Ekspertgruppen skal ellers selv vurdere hvordan det er mest hensiktsmessig at arbeidet skal presenteres. I følge mandatet skal gruppen også foreslå tiltak som skal kunne øke motstandsdyktigheten mot desinformasjon skapt av KI, som skal kunne settes i verk før stortingsvalget i 2025, som skal legges frem for den tverrdepartementale arbeidsgruppen som arbeider med å styrke motstandsdyktigheten mot uønsket påvirkning av valg. Ekspertgruppen har fått 31.12.2024 som frist.

Regjeringens pressemelding