Enighet i tariffoppgjøret mellom MBL og Parat

Publisert

Forhandlingslederne fra venstre: Therese Korsmo Mjaaland fra MBL og Katrine A. Roald fra Parat Media. Foto: Veslemøy Rysstad.

Mediebedriftenes Landsforening og Parat Media er i havn med årets hovedoppgjør.

– Det har vært konstruktive forhandlinger og vi er glade for å ha kommet i mål med en forhandlingsløsning for Presse- og Medieoverenskomsten, sier MBLs forhandlingsleder Therese Korsmo Mjaaland. 

Enigheten innebærer et generelt tillegg på kr 7,- pr time, i tråd med løsningen fra frontfaget. I tillegg er minstelønnssatsene justert med 8 % og det er gitt justeringstillegg til lokal fordeling.  

Protokoll

For mer informasjon kontakt: 

Therese Korsmo Mjaaland, forhandlingsleder MBL, tlf. 977 36 822